What Diet and Juice Can Help Lose Belly Fat?

Drinking organifi green juice can help to reduce the small belly to a certain extent. But organifi green juice weight loss is systemic, not for small belly. The aromatic compounds in organifi green juice can dissolve fat, turn turbid and greasy to prevent fat from accumulating in the body; vitamins b1, c and caffeine can promote the secretion of gastric juice, help digestion and cellulite. The catechins in organifi green juice have anti-oxidation, increase metabolism, scavenge free radicals, etc., and can activate protein kinases and triglyceride lipolytic enzymes through many actions to reduce fat cell accumulation, thereby achieving weight loss. Organifi green juice can achieve the effect of accelerating fat consumption and strengthening healthy weight loss.

Ногоон органифи шүүс уух нь гэдсийг тодорхой хэмжээгээр багасгахад тусалдаг. Гэхдээ органифик ногоон жүүсний жингийн алдагдал нь жаахан гэдсэнд биш, системтэй байдаг. Органик ногоон шүүс дэх үнэрт нэгдлүүд нь өөх тосыг уусган, булингар, тослог болж өөх тосыг биед хуримтлуулахаас сэргийлдэг; В1, в, кофеин зэрэг витаминууд нь ходоодны шүүсийг ялгаруулж, хоол боловсруулах, целлюлитэд тусалдаг. Органиграмын жүүсэд агуулагдах катехинууд нь антиоксидант нөлөөтэй, бодисын солилцоог нэмэгдүүлж, чөлөөт радикалуудыг саармагжуулдаг гэх мэт. Ногоон органик шүүс нь өөх тосны хэрэглээг хурдасгаж, эрүүл турах чадварыг нэмэгдүүлдэг.

Haus cov kua txiv kab ntxwv ntsuab tuaj yeem pab txo lub plab tau qee yam. Tab sis qhov kev poob phaus ntawm cov kua txiv ntsuab ntsuab yog cov kab ke, tsis yog rau plab me me. Cov roj ntsha uas muaj ntxhiab hauv cov kua txiv ntsuab ntsuab tuaj yeem zom cov rog, ua rau lub cev thiab cov roj kom tsis txhob rog los ntawm kev ua kom lub cev; Cov vitamins b1, c thiab caffeine tuaj yeem txhawb lub tso pa ntawm cov kua txiv hauv plab, pab nrog kev zom thiab cellulite. Cov catechins uas muaj nyob hauv cov kua txiv organigram muaj qhov ua rau antioxidant, nce metabolism, ua kom tsis muaj cov dawb, thiab lwm yam. Kua txiv kab ntxwv ntsuab tuaj yeem muaj cov txiaj ntsig ntawm kev ua kom muaj roj thiab ua kom lub cev poob zoo.